Bouwsector

De innovatieve industrie maakt gebruik van tienduizenden brandbare en explosieve stoffen. De parameters van gassen en vloeistoffen in de kracht van succes zijn bekend en gedocumenteerd. Daarom is de identificatie van bedreigingen die voortkomen uit hun aanwezigheid in de productie relatief zeer vatbaar. De situatie wordt erg moeilijk in het succes van het verplaatsen, opslaan of verwerken van losse materialen. In veel gevallen vormen schijnbaar onschadelijke stoffen zoals meel, hout, suiker, cacao, aluminium of een document in stofstructuren een ernstig explosiegevaar.

Industriële centrale stofzuigerinstallaties worden gespeeld om bezonken stof van parketvloeren, gladde oppervlakken en de constructie van gereedschappen en hallen te verwijderen. Uiteindelijk herinnert hij zich dat hij de hygiëne op de werkplek heeft gehandhaafd en daarmee werkende personen en instellingen en apparaten heeft beschermd tegen de negatieve effecten van stof in de moderne dreiging van secundaire explosies. Elk bedrijf dat industriële installaties exploiteert, moet & nbsp; montage & nbsp; uitvoeren in overeenstemming met de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de richtlijn & nbsp; atex-installatie.

Een belangrijke taak die centraal stofzuigen uitvoert:- bescherming van de gezondheid en het leven van vrouwen die in het appartement lopen tegen de schadelijke effecten van stof.- bescherming van organisaties en accessoires tegen storingen in het succes van stofinterferentie,- bescherming van installaties en vrouwen die activiteiten uitvoeren tegen de gevolgen van een ongecontroleerde explosie van pollen.

Waarschuwing - explosiegevaarAls bij het stofzuigen brandbare of explosieve stoffen, gassen, stof, dampen of hybride mengsels betrokken zijn, is er een groot risico op een ongecontroleerde explosie. Het evenement zal waarschijnlijk leiden tot de vernietiging van de ontstoffingsunit en de hele unit. Volgens statistieken worden filtratie-eenheden en cyclonen geclassificeerd als de meest explosieve apparaten.

Centraal stofzuigen en explosieve veiligheidZoals hierboven vermeld, is een van de belangrijkste taken van centrale stofzuiginstallaties het minimaliseren van het risico op secundaire explosie door het elimineren van de zogenaamde bezonken stof. Dus de oplossing maximaliseert enerzijds de explosie en brandveiligheid van de unit, anderzijds stelt het u in staat om de kosten te verminderen die gepaard gaan met het aanpassen van de procesinstallatie aan de vereisten van de ATEX-richtlijn. Daarom moet worden opgemerkt dat in het geval van brandbare en explosieve stoffen, de installatie van een centrale stofzuiger moet voldoen aan de strenge eisen van de ATEX-richtlijn.