De palmboomexplosie

Een explosie wordt gedefinieerd als een veel grotere oxidatie- of ontledingsreactie die rekent op de grote verbranding van ontvlambare gassen, dampen, ontvlambare vloeistoffen of stof of vezels in de bol, die een toename van temperatuur of druk veroorzaakt samen met de destructieve schokgolf en het akoestische effect.

Vivese Senso Duo CapsulesVivese Senso Duo Capsules Vivese Senso Duo Capsules Innovatieve olie voor haaruitval!

De explosie is belangrijk in volledig gedefinieerde omstandigheden en precies wanneer de concentratie van brandbare grondstof zich in een geschikt gedefinieerd bereik bevindt, wat de explosiegrens wordt genoemd. De concentratie van de brandbare component in een bepaald explosiebereik veroorzaakt geen explosie. Eén energie wordt nog steeds aanbevolen voor de vorming van een explosie, waarvan de initiator factoren kunnen zijn zoals vonken die zijn ontstaan ​​tijdens het werk van organisaties en elektrische constructies, elementen van de installatie die zijn verwarmd tot een zeer waardevolle temperatuur, atmosferische en elektrostatische ontladingen. Deze energie wordt lage ontstekingsenergie genoemd en wordt vertaald als de zeer lage energie van een condensator in een elektrisch circuit, waarvan de ontlading het mengsel en de vlam kan verspreiden onder bepaalde testomstandigheden. Explosieveiligheidstoestellen zijn explosieveilige apparaten die bedoeld zijn voor gebruik in gebieden met bijzonder explosiegevaar.

De waarde van de laagste ontstekingsenergie is een parameter waarmee u het explosiegevaar kunt beoordelen dat ontstaat door bronnen in een specifiek gebied, zoals elektrische en elektrostatische vonken, vonken die afkomstig zijn van capacitieve of inductieve elektrische circuits, evenals mechanische vonken.

De brandstof moet toegang hebben met een oxidatiemiddel en de initiatie van verbranding vereist een initiator. Het is erger om een ​​stofexplosie te initiëren dan een gasexplosie. Het gas verbindt zich spontaan met de atmosfeer door diffusie en mechanisch mengen is nuttig om een ​​stofwolk te creëren. Het minimaliseren van de explosieruimte is bevorderlijk voor de explosiviteit van de explosie, terwijl het in het succes van fijne steenkool wordt beschouwd als een noodzakelijke factor voor het ontstaan ​​ervan. Onder gassen leven oxidatiemiddelen waarschijnlijk in plaats van zuurstof, bijvoorbeeld fluor. Vloeistoffen die oxiderende stoffen zijn, zijn onder meer perchloorzuur, waterstofperoxide en oxiderende stoffen onder vaste stoffen zijn: ammoniumnitraat, metaaloxiden. Brandstoffen zijn vooral alle vloeistoffen, gassen, maar vaste stoffen zelf.